Parkeerbeleid Djazzle

Dansstudio Djazzle is gevestigd op een prive- en bedrijven terrein. Hierdoor is het parkeerterrein helaas te klein voor alle auto’s van Djazzle gasten. Om een goede verstandhouding te houden met onze medebewoners van het bedrijventerrein verzoeken wij U zich te houden aan het volgende parkeerbeleid:

Fietsen

  • Parkeer je fiets altijd binnen de Djazzle poort, achteraan op het eigen terrein. Indien dit niet meer mogelijk is, graag zo ver mogelijk aan de kant, zodat auto’s makkelijk in-en uit kunnen rijden.

Ouders die dansers komen brengen en halen (kiss & ride)

  • Djazzle beschikt over circa 6 parkeervakken en keren is moeilijk op het terrein. Indien mogelijk zet de dansers bij de gaffelstraat (poort bakker) af en graag niet het parkeerterrein oprijden. Mochten de kinderen zo klein zijn dat ze dat stukje nog niet alleen kunnen lopen, loop dan a.u.b dat kleine stuk even mee, maar laat de auto als dit kan even in de gaffel of ploegstraat staan. Wanneer er wel parkeerruimte is, parkeer dan alleen binnen de Djazzle-poort, maar niet tegen het hek, voor de poort of naast het pand van onze medebewoners!

Voor de volwassenen dansers die per auto op les komen

  • Als er voldoende parkeerruimte is parkeer dan binnen de Djazzle-poort. (parkeerruimte voor circa 6 auto’s). Maar zet de auto niet voor de poort, tegen het hek of naast het pand van onze medebewoners!En als er geen voldoende ruimte is parkeer dan a.ub. omliggende straten, zoals Gaffel- of Ploegstraat.

Betaling

  • Dank U wel voor Uw medewerking, ook namens onze medebewoners!

    Met vriendelijke groeten, Het Djazzle-team