Reglement

Algemeen

 • Het Djazzle seizoen start in de eerste volledige week van september en eindigt in de laatste volledige week van juni.

Gratis proefles

 • Het lesjaar bestaat uit 2 perioden van 5 maanden.
  Periode 1: september t/m januari & Periode 2: februari t/m juni.

Inschrijving lidmaatschap

 • De inschrijving geschiedt de duur van minimaal 1 periode van 5 maanden.
 • Inschrijving is alleen mogelijk d.m.v een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier.
 • Na inschrijving is de leerling het volledige lesgeld verschuldigd van die periode.
 • Het eenmalige inschrijfgeld bedraagt 15 Euro per persoon of gezin. Oud-leden betalen geen inschrijfgeld.
 • Tussentijdse plaatsing gedurende een lesperiode is mogelijk en wordt per leerling bekeken.
 • Begint de leerling na aanvang van een nieuwe periode, dan is een evenredig deel van het lesgeld verschuldigd.
 • Indien plaatsing niet mogelijk is, wordt de leerling op de een wachtlijst gezet.

Peuterdans

 • Bij de inschrijving van Peuterdans zal worden gekeken naar de leeftijd van de leerling. Wanneer de leerling binnen de lesperiode 4 jaar wordt, betaalt u een evenredig deel van het verschuldigde lesgeld vanaf de inschrijvingsdatum tot aan de verjaardag van uw kind.

Betaling

 • De betaling van het lesgeld vindt 2x per jaar plaats via de automatische incasso.
 • Periode 1 (sept-jan) 3e week september. Periode 2 (feb-juni) 3e week februari.
 • Bij een ongeinde incasso wegens administratieve redenen op uw rekening wordt er
  5 Euro administratiekosten in rekening gebracht.
 • Wijzigingen in de gegevens van de leerling of de lesgeld-plichtige dienen zo spoedig mogelijk te worden doorgegeven, bij voorkeur per e-mail.
 • Ook is het mogelijk om bij Djazzle lessen te volgen en gebruik te maken van de Breda Pas en het Jeugd Cultuurfonds.

Opzegging of automatische verlenging

 • Let op! De inschrijving wordt automatisch steeds met 1 periode verlengd, tenzij deze uiterlijk 1 maand voor het einde van de periode schriftelijk (per mail) wordt opgezegd. En het ontvangst van de opzegging schriftelijk (per mail) is bevestigd door Djazzle. Dus voor 1 augustus en voor 1 januari.
 • Bij te laat opzeggen wordt er geen restitutie van het lesgeld gegeven.

Vakanties Djazzle

 • In de (school)vakanties worden er geen lessen gegeven. Het Djazzle vakantie rooster staat apart op de website vermeld https://djazzle.com.
 • Tijdens de zomerperiode is Djazzle gesloten in de maanden juli en augustus. (uitgezonderd een eventueel zomerrooster in de maand juli)

Kledingvoorschriften

 • Kijk voor meer informatie bij kledingvoorschriften.
 • Omdat het lichaam in de dansles het instrument is waarmee gewerkt wordt, spelen schoeisel en kleding een belangrijke rol. Het juiste schoeisel voorkomt blessures en zorgt ervoor dat de leerlingen goed op hun voeten leren staan, waardoor er een juiste danshouding ontstaat. Verder draagt de voorgeschreven kleding bij aan een overzichtelijkheid voor de docent, zodat hij of zij de leerlingen beter kan corrigeren op de dansbewegingen.
 • Bij voorstellingen & presentaties kan er van de leerling worden verlangd dat deze zorg draagt voor de specifieke kleding en schoeisel.
 • Schoenen die buiten gedragen worden en schoenen met zwarte zolen die afgeven op de vloer, worden niet toegestaan in de danszalen.
 • Het dragen van sieraden en attributen wordt niet toegestaan in de lessen.
 • Waardevolle spullen zoals portemonnee, gsm’s (uit!) kunnen worden meegenomen in de zaal naar de daarvoor bestemde plek bij de docent. Let op! Het meenemen van waardevolle spullen is op eigen risico.

Danslessen

 • De groepsindeling – naar leeftijd en niveau – wordt bepaald door de leiding van Dansstudio Djazzle
 • Djazzle organiseert gedurende het lesjaar speciale kijklessen voor ouders en/of verzorgers (vlak voor de kerstvakantie en zomervakantie). Tijdens de overige lessen is het niet de bedoeling dat er publiek aanwezig is (m.u.v nieuwe leerlingen die willen instromen), zodat lessen zo geconcentreerd mogelijk kunnen verlopen.
 • Open proefles weken: begin september en begin januari zijn er open lesweken bij Djazzle. Iedereen is welkom om een les uit te komen proberen en huidige leerlingen mogen een vriend(in) meenemen naar de les.
 • Elk jaar organiseert Djazzle een Theaterpresentatie. Voor deze voorstelling kan een beroep worden gedaan op de ouders van de leerlingen, zodat we samen een bijzondere productie voor alle leerlingen op de planken kunnen brengen.
 • Dans is heel leuk, maar vraagt ook om discipline. Een leerling die een les niet aanwezig is, mist een stuk techniek, routine en repetitie. Ook dans is een teamsport. Probeer daarom alle lessen aanwezig te zijn. Kun je echt een keer niet komen, dan vinden we het fijn als je dit even per e-mail laat weten.
 • Djazzle heeft het recht bepaalde werkzaamheden (waaronder bijvoorbeeld het geven van de lessen) te laten verrichten door derden.
 • Djazzle heeft het recht lessen te stoppen of niet te starten bij te weinig animo. In dit geval heeft de leerling recht op restitutie van het lesgeld, vanaf het moment dat de lessen gestopt zijn.

Aansprakelijkheid

 • Djazzle is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of beschadiging van persoonlijke eigendommen in en rondom het pand. (en tijdens activiteiten buiten de studio) Djazzle is evenmin aansprakelijk voor blessures, ongelukken of schade (zowel lichamelijk als materieel) opgelopen tijdens de lessen. Deelname aan de lessen, activiteiten binnen en buiten de studio en het verblijf in en rondom het pand van Djazzle geschiedt geheel voor eigen risico.